120 dní na výměnu nebo vrácení zboží
Přes 40 000 kusů spodního prádla ihned k odeslání
97 % zákazníků doporučuje obchod

Reklamační řád

Obecné podmínky reklamace:

 

Všechny reklamace vyřizujeme ve prospěch zákazníka. Pokud je chyba na naší straně, platíme poštovné i směrem k nám. Není problém se rozumně domluvit. Zbytek tohoto textu (kromě bodu 0.) je ryze formální věc a povinnost mít jej součástí stránek.

 

V případě reklamace si prosím přečtěte nultý bod "Jak postupovat v případě reklamace". Ulehčí to komunikaci a urychlí vyřízení, děkujeme!

 

I. Při vrácení celé objednávky, prosím, vyplňte formulář odstoupení od smlouvy:

Odstoupení od smlouvy ve WORDU stáhnete ZDE.

Odstoupení od smlouvy v PDF stáhnete ZDE.

 

II. Na všechny ostatní případy (vrácení části objednávky, reklamace, výměna velikosti) slouží tento reklamační formulář:

Reklamační formulář ve WORDU stáhnete ZDE.

Reklamační formulář v PDF stáhnete ZDE.

 

0. Jak postupovat v případě reklamace:

- jakmile zjistíte vadu (např. přišel jiný výrobek, než měl nebo je výrobek vadný...), hned nás prosím kontaktujte

- ideálně telefonicky (725 334 691), e-mailem (reklamace@styx-underwear.cz) nebo poštou na adresu:

Trenýrkárna.cz (DaniDarx s.r.o.) - Areál TEZAS, Panelová 289/6, Praha - Satalice, 190 15

- zřejmě se bude jednat o výměnu zboží nebo vrácení peněz, v takovém případě vadný výrobek prosím zabalte (stačí do obálky) a zašlete nám poštou na adresu: Trenýrkárna.cz (DaniDarx s.r.o.) - Areál TEZAS, Panelová 289/6, Praha - Satalice, 190 15

- pokud je to možné, využijte prosím služeb České pošty (Doporučená zásilka) - do 500g stojí totiž mnohem méně než "Balík Do ruky" (při reklamaci Vám cenu poštovného směrem k nám kompenzujeme voucherem)

- u zboží značek Styx, Represent a Trenzle nemusíte zpět posílat plechovku (tubus)

- při zaslání zboží prosím zašlete i vyplněný reklamační formulář, do kterého uvedete Vaše osobní údaje a vyplníte důvody reklamace.

- v případě vrácení peněz nezapomeňte připsat i číslo Vašeho účtu

- v případě výměny za jinou velikost nebo jiný produkt, popište prosím, který (název + velikost). Doporučujeme též ověřit jeho dostupnost v požadované velikosti na našem e-shopu.

 

 

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností: 

a) na e-mailovou adresu provozovatele (reklamace@styx-underwear.cz)

b) poštou na adresu našeho reklamačního oddělení:  Trenýrkárna.cz (DaniDarx s.r.o.) - Areál TEZAS, Panelová 289/6, Praha - Satalice, 190 15

c) osobním doručením na některou z našich prodejen

 

Jak nám pomůžete reklamaci vyřídit co nejrychleji: 

a) Co nejvýstižnější popis závady nebo závad (v případě, že je jich více).

b) Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodána faktura), pokud fakturu nemáte, stačí se přihlásit v sekci Sledování Objednávky pomocí svého e-mailu a čísla své objednávky a odtud fakturu stáhnout (https://www.styx-underwear.cz/sledovani-objednavky).

Pokud z nějakého důvodu fakturu nebo účtenku nemáte, připište k popisu závady Vaše jméno (resp. jméno toho, kdo vystupuje jako zadavatel objednávky) a číslo objednávky, abychom dokázali jednoznačně identifikovat zákazníka (číslo objednávky je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu).

Popis reklamace uvádějte, prosím, na reklamační formulář.

 

2. Povinnosti prodávajícího

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. (toto je dle zákona, standardně ale reklamace vyřizujeme hned, to znamená do 2 - 3 dnů a o všem Vás informujeme e-mailem nebo telefonicky).

 

3. Všeobecná ustanovení

Na spotřební zboží prodávané prostřednictvím e-shopu Styx-underwear.cz se vztahuje 24 měsíční záruka. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v zákonné 24 měsíční záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v minimální délce 24 měsíců.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO a sídlo (platí pro právnickou osobu).

Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), doporučujeme, aby ihned podal písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Reklamace bude řešena ve lhůtě do 30 dnů od převzetí věci do reklamace. 

 

4. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo ho sám způsobil. 

 

5. Záruční podmínky

a) Záruční doba začíná dnem převzetí a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba počítá znovu od převzetí nové věci. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní číslo. 

b) Zákazník doručí na vlastní riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé reklamované položce musí být připojen přesný popis závad a četnost výskytu. 

c) Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět. 

d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: 

+ neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou

+ používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci

+ zboží bylo poškozeno živly

+ zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

e) Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíce ode dne převzetí věci.

f) Kontrola přebírané zásilky: 

+ Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam.

+ Kupující, který není spotřebitelem je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

6. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Tým Styx-underwear.cz